Cross-docking

Nie pozwalamy naszym Klientom wydawać więcej niż to konieczne, stąd zapewniamy dobrze skoordynowaną z innymi przewoźnikami usługę cross-dockingu. Istotą jego działania jest zebranie towarów z wielu punktów, albo przeciwnie: odbieranie przesyłek z określonego punktu, by móc dostarczać go potem do jednego odbiorcy (w pierwszym przypadku) lub zorganizować dystrybucje do różnych miejsc (rozwiązanie drugie). Dzięki temu towar nie jest składowany w magazynie, co pozwala na obniżenie kosztów całkowitych w łańcuchu dostaw.

Zapewniamy:

  • kompletację ładunku – poszczególne części ładunku dostarczane są do magazynu z różnych źródeł, jeśli tego wymaga sytuacja, towary są krótkoterminowo przechowywane w magazynie do momentu skompletowania pełnego ładunku, co pozwala na znaczną optymalizację kosztów transportowych,
  • dekompletację ładunku – poszczególne jednostki dostarczonego do magazynu pełnego ładunku są odbierane przez wielu odbiorców lub są odbierane w różnych odstępach czasowych,
  • bezpośredni przeładunek.

Dysponując profesjonalną platformą przeładunkową i nowoczesnym sprzętem magazynowym, obsługujemy większości typów pojazdów oraz ładunków.

crossdokcing-reslogistic
crossdokcing-reslogistic2
crossdocking-reslogistic3b