• Czym jest logistyka?

    Jest to proces polegający na planowaniu oraz sprawnej realizacji przepływu towarów, surowców, któremu towarzyszy  informacja, skąd produkt pochodzi i jaki jest jego ostateczny cel przeznaczenia. 

  • Czym jest spedycja?

  • Co to jest system WMS?

  • Co to jest co-packing?

  • Co to jest cross-docking?

  • Czym jest konsolidacja ładunku?

  • Czym jest deskonsolidacja ładunku?

  • Co to jest komunikacja EDI?

  • Co to znaczy traceability?