Kompleksowa logistyka magazynowa

Kompleksowa logistyka magazynowa (inaczej „logistyka kontraktowa”) w przeciwieństwie do prostego składowania, to długoterminowe i kompleksowe zarządzanie operacjami magazynowymi, a często centralnym magazynem klienta, który zdecydował się na outsourcing usług logistycznych.

Innymi słowy, jest to elastyczne, kompleksowe zarządzanie towarami naszych Klientów, zgodnie z ich dyspozycjami.  Zarządzanie obejmuje towary do produkcji, wyroby gotowe, opakowania, materiały reklamowe i promocyjne, wraz z ich ewidencją i pełną kontrolą oraz usługami dodatkowymi, jak chociażby: kompletowanie zamówień, przepakowywanie, etykietowanie, foliowanie, uzupełnianie produktów o dodatkowe elementy (np. instrukcje obsługi), obsługa akcji promocyjnych, przygotowanie do dystrybucji i szereg innych.

Tak przygotowane przesyłki trafiają do odbiorców – sklepów, supermarketów, hurtowni lub fabryk, nierzadko w ściśle określonym oknie czasowym – just in time.

Profesjonalna logistyka kontraktowa opiera się na systemie informatycznym przygotowanym do zarządzania operacjami magazynowymi (WMS – Warehouse Managment System). System, dzięki wykorzystaniu techniki RF (Radio Frequency), odzwierciedla w czasie rzeczywistym przepływ towarów w magazynie, na bieżąco monitoruje poziom stanów magazynowych, zarządza towarami i wskazuje ich miejsce położenia, zarządza pracą magazynierów, wysyła zlecenia do osób zajmujących się kompletacją dostaw. Słowem, pozwala zza biurka na bieżąco monitorować i zarządzać pracą magazynu, przepływami towarów i realizacją dostaw.

System WMS umożliwia również uruchomienie bezpośredniej komunikacji EDI działającej na bazie interface, pozwalającej na bezpieczne odzwierciedlanie wszelkich operacji magazynowych w systemie Klientów (ERP, MES, TMS i inne).

Ale nasza kompleksowa obsługa logistyczna opiera się przede wszystkim na kadrze specjalistów, aktualnym know-how i nowoczesnych maszynach. Jako właściciele hali mamy możliwość dowolnej aranżacji infrastruktury magazynowej, co w połączeniu z wiedzą i wyspecjalizowaną kadrą daje nam ogromne możliwości.

Wszystkie te rozwiązania w zdecydowany sposób skracają czas poszczególnych operacji i eliminują ryzyko powstania błędów i rozbieżności.

W ramach kompleksowej logistyki magazynowej zapewniamy:

  • rozładunek towarów (automatyczny lub ręczny np. rozładunki kontenerów),
  • przyjęcie towarów wraz kontrolą jakościową,
  • ewidencja w systemie magazynowym WMS,
  • rozmieszczenie w systemie regałowym (bieżąca kontrola stanów, terminów przydatności),
  • usługi dodane np.: etykietowanie, tworzenie zestawów promocyjnych i inne,
  • kompletacja towarów zgodnie z zamówieniami odbiorców,
  • kontrola, zabezpieczenie ładunku do przewozu,
  • dystrybucja (w ramach umowy partnerskiej realizacja dostaw pełno pojazdowych i drobnicowych na terenie UE, Rosji i Ukrainy, w tym planowane codzienne połączenie drobnicowe z Ukrainą),
  • obsługa zwrotów, traceability.
kompleksowa-logistyka-reslogistic1
kompleksowa-logistyka-reslogistic2
kompleksowa-logistyka-reslogistic3